Pre objednanie volajte+421 905 743 554

Blog

Liečba degeneratívnej choroby chrbtice inovatívnou metódou.

Metóda rastu medzistavcových platničiek impedančnou terapiou

Problémy s chrbticou trápia nejedného človeka. Degeneratívne ochorenia chrbtice sú najčastejšou príčinou práceneschopnosti u osôb vo veku do 45 rokov a piatou najčastejšou príčinou hospitalizácie u dospelého obyvateľstva v produktívnom veku. Pacienti trpiaci chronickou bolesťou krížovej oblasti chrbta, krku a bolesťou v dolných končatinách spôsobenou degeneratívnym ochorením chrbtice predstavujú nielen zdravotný, ale aj ekonomický a sociálny problém vo všetkých krajinách sveta.
Detail

Zoznam pacientov Kliniky Kostka

A tak sa mi splnil sen. Pred časom som sa totiž rozhodol, že by som sa chcel stať lekárom. Iste mi dáte za pravdu, že to nie je najľahšia škola. Pre mňa to platilo taktiež. Niekedy to šlo ľahšie a niekedy ťažšie. Človek sa ale musí vedieť aj zatnúť a premôcť sa. A tak sa učí, a učí, až kým sa nejakú látku nenaučí a ide na skúšku. A potom to príde.
Detail

Spine 2018 – Medzinárodná konferencia v Londýne

Človek by sa nemal báť prezentovať svoje skúsenosti a vedomosti. Nebolo tomu inak ani na medzinárodnej konferencii Spine 2018 v Londýne, kde som prednášal o svojich medicínskych výsledkoch za posledné obdobie. Dostal som možnosť odprezentovať svoju metódu impedančnej terapie zúčastneným profesorom.
Detail

Impedančná terapia – elektrofyziologická potenciálová metóda

Degeratívne ochorenia chrbtice sú hlavnou príčinou bolesti v krku, krížov a dolných končatín s alebo bez poškodenia nervových štruktúr v spinálnom kanáli. Ich výskyt rastie s vekom.
Detail

Štúdia liečby degeneratívnej choroby chrbtice inovatívnou metódou impedančnou terapiou

Porovnávacia štúdia monitorujúca účinok impedančnej terapie ako bezliekovej liečby na degeneratívnu chorobu chrbtice objektivizovaná MR nálezom pred a po absolvovaní liečebného režimu.
Detail

„Aby nám platničky narástli a budeme bez bolestí. ” – MUDr. Pavol Kostka

Pacient, ktorý trpí degeneratívnou chorobou chrbtice a spĺňa kritériá pre zaradenie do medicínskej starostlivosti impedančnou terapiou, má počas prvých týždňov vypracovaný dlhodobý regeneračný plán. Analýzou 9 831 pacientov, ktorí sumárne absolvovali 248 643 impedančných terapií, vznikol syntézou dát znalostnej databázy dlhodobý regeneračný plán, ktorý pozostáva z blokov a im priradených fáz.
Detail

Galileo Galilei povedal: „A predsa sa točí. “ Zapamätajme si, že u MUDr. Pavla Kostku platí: „A predsa tie platničky rastú. “

Každého človeka teší, keď si plní svoje sny. Často sa ale stáva, že ich máme len vo svojej mysli, kde sú uzamknuté naveky. Je tu tiež možnosť, že naše sny dostanú reálne kontúry. Ak sa niečo také splní, prináša to hneď po vlne nadšenia aj obavy, ako to príjmu ostatní ľudia.
Detail

MUDr. Pavol Kostka – výsledky medicínskych pozorovaní: DGU fenomén – fakty

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:
Detail

Výsledok v medicíne

V tomto blogu by som Vám rád priblížil vývojové fázy impedančnej terapie. Na podklade meraní vodivosti potu sme vytvorili špecifický elektrický impulz – SEI, ktorým sme stimulovali osoby s bolesťou chrbta spôsobenou degeneratívnou chorobou chrbtice. V súbore pacientov sme analyzovali odpovede organizmu na aplikovaný SEI.
Detail

Charles Robert Darwin, ďakujeme.

Pre nezasvätených, Charles Robert Darwin bol britský prírodovedec, ktorý sa zapísal do dejín ako pôvodca teórie evolúcie prirodzeným výberom. Uvedomoval si, že reakcia na tak kacírsku myšlienku v tom období bude mimoriadne negatívna a preto sa zveril so svojou prácou iba najbližším spolupracovníkom. O pár rokov neskôr Alfred Rassel Wallace vypracoval podobnú teóriu a správa o jej zverejnení prinútila Charlsa Roberta Darwina všetko, na čom dovtedy pracoval, čo najskôr zverejniť (zdroj – wikipédia
Detail

Neotravuj, Kostka!

Nepýtajte sa VšZP ani SAV na MUDr. Pavla Kostku alebo čo keď je to všetko ináč? Napadlo mi, že Vám ponúknem aj nejaké odborné fakty z mojej medicínskej činnosti. Budem stručný. Verím, že zainteresovaným to postačí.
Detail

Výsledok v medicíne, ktorý je pre SAV nezaujímavý

Teóriu, že degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, môžeme považovať za prekonanú a to na základe dokázaného vplyvu metódy impedančnej terapie. Podstatou metódy impedančnej terapie je schopnosť ovplyvniť stratené regeneračné schopnosti organizmu. Ako dôkaz prebehnutej indukovanej regenerácie, teda ozdravenia organizmu, využívame DGU fenomén, ktorý bol doposiaľ dokázaný na 1078 pacientoch (02/2018).
Detail

Liečba bolesti chrbta – Elektrofyziologická potenciálová terapia

Liečba bolesti chrbta na podklade degeneratívnej choroby chrbtice vyžaduje často spoluprácu lekárov z viacerých odborov medicíny – praktický lekár, neurológ, fyziater, ortopéd, algeziológ, neurochirurg, reumatológ či psychológ. Každému pacientovi je potrebné nastaviť liečbu na mieru, podľa závažnosti klinického obrazu a jej príčin.
Detail

Bolesti chrbta a degeneratívna kaskáda podľa Kirkaldy-Willisa

Vo svojom treťom blogu venovanom bolestiam chrbta si vám dovolím bližšie popísať fázy degenerácie chrbtice. Veľmi často sa totiž stáva, že názory na to ako k poškodeniu chrbtice došlo, sú veľmi rôzne. Je potrebné dodať, že tento proces prebieha nielen na úrovni medzistavcovej platničky ale aj na úrovni kostených častí chrbtice – stavcov.
Detail

Bolesti chrbta a degeneratívna choroba chrbtice

Bolestivé stavy chrbta sprevádzajú ľudí odpradávna. Prítomnosť bolestí chrbta nemusí vždy signalizovať závažné ochorenie. V bežných podmienkach spájame bolestivé stavy chrbta s únavou, zlým držaním tela, namáhavou prácou alebo psychickým vypätím. Zo skúseností vieme, že veľmi často práve oddych dokáže napomôcť odstráneniu takýchto ťažkostí a preto je vhodné využiť všetky možné a dostupné prostriedky na regeneráciu a možno hneď už v zárodku sa s bolesťou ako takou logicky popasovať.
Detail

Trápia Vás bolesti chrbta … ?

Na túto otázku si väčšina ľudí odpovedá kladne. Je to v prvom rade prudký civilizačný vývoj v posledných desaťročiach, ktorý sa mimoriadne negatívne podpísal aj pod kvalitatívne nové typy problémov v oblasti zdravia obyvateľstva. Medzi hlavné príčiny moderných civilizačných ochorení v súčasnosti zaraďujeme najmä znečistené životné prostredie, nesprávna životospráva, nesprávne návyky obyvateľstva a nízka zdravotná gramotnosť obyvateľstva.
Detail

Impedančná terapia

Degeneratívne ochorenia chrbtice sú najčastejšou príčinou práceneschopnosti u osôb vo veku do 45 rokov a piatou najčastejšou príčinou hospitalizácie u dospelého obyvateľstva v produktívnom veku. Pacienti trpiaci chronickou bolesťou krížovej oblasti chrbta a/alebo bolesťou v dolných končatinách spôsobenou degeneratívnym ochorením chrbtice predstavujú významný nielen zdravotný ale aj ekonomický a sociálny problém vo všetkých krajinách sveta.
Detail