Pre objednanie volajte+421 905 743 554

Liečba platničiek

Degeneratívne ochorenie chrbtice ako civilizačné ochorenie je liečiteľné.

Degeneratívne zmeny chrbtice sú liečiteľné

Doteraz známu teóriu, že degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné,
možeme teraz považovať za prekonanú.

Liečba platničiek impedančná terapia

Elektrofyziologická potenciálová terapia bolestivých stavov chrbta na podklade degeneratívnej choroby chrbtice inovatívnou metódou.


MUDr. Pavol Kostka, neurológ

 • teóriu, že degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, môžeme považovať za prekonanú na základe vplyvu metódy impedančnej terapie.
 • podstatou samotnej impedančnej terapie je schopnosť ovplyvniť stratené regeneračné schopnosti organizmu. tento jav nazývame DGU fenomén a doposiaľ bol dokázaný na 1078 pacientoch ( 02/2018 ).
 • „degeneratívne ochorenie chrbtice ako civilizačné ochorenie je liečiteľné” takýto spôsob liečby doposiaľ nebol prezentovaný nikde vo svete, pretože u medicínskych autorít a ich odborníkov prevláda názor, že nieje možné, aby sa poškodená medzistavcová platnička zregenerovala a teda sa jej vrátila jej pôvodná veľkosť a funkcia.
 • impedančná terapia ako bezlieková terapia degeneratívneho ochorenia chrbtice sa stáva medicínskym postupom s objektívne merateľným výsledkom ozdravenia pacienta.
 • význam impedančnej terapie nekončí na úrovni degenerativnej choroby chrbtice. jej vplyv sme dokázali taktiež na tkanivo prostaty u mužov, ktoré dokážeme efektívne redukovať bez toho, aby sme použili invazívnu operačnú techniku. ťažkosti s močením u takto liečených pacientov odznejú a funkcia prostaty sa opätovne vráti do pôvodného stavu.
 • sme jediní na svete, ktorí disponujeme takouto metódou. doteraz sme na celom svete nenašli vedecko-výskumné pracovisko, ktoré by ponúklo takýto výsledok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Chcete vedieť v akom stave máte platničky?

Važení klienti, dajte si nás vytlačiť na 3D tlačiarni Vaše platničky na základe dát z magnetickej rezonancie a uvidíte ako je doteraz vaša liečba chrbtice úspešná.

Napíšte nám


Postup pri aplikácii impedančnej terapie

Počas terapie aplikujeme prostredníctvom elektród na povrch tela pacienta SEI podľa definovanej schémy s cieľom indukovať regeneráciu

Terapiu pacient absolvuje opakovane. Počas jedného týždňa je možné podať impedančnú terapiu 2-3 krát

Po prvom bloku terapií nasleduje udržiavacia terapia s frekvenciou 2-3 krát do mesiaca po dobu 4-5 mesiacov
Princípy impedančnej terapie

Vplyv elektrického prúdu a napätia na regeneráciu degeneráciou postihnutého tkaniva chrbtice

 • Aplikácia elektrických impulzov na organizmus umožnila zhromaždiť potrebné dáta a skonštruovať prvý generátor elektrických impulzov
 • Najvhodnejším impulz (SEI), ktorý odstraňuje bolestivý stav chrbtice je taký tvar impulzu, ktorý mení vlastnosti kože tak, že je vodivejšia
 • Výsledky boli uspokojivé preto následné zameriavanie na všeobecné uplatňovanie tohto mechanizmu

Výsledky:

V súčasnosti náš súbor zahŕňa 175 pacientov, u ktorých pred zaradením do nášho programu impedančnej liečby boli vykonané minimálne dve vyšetrenia magnetickej rezonancie alebo CT vyšetrenia chrbtice.


U pacientov po prvom bloku impedančnej liečby sme pozorovali zväčšenie objemu postihnutej platničky nielen do pôvodnej úrovne, ale s nárastom nad 10 % (medzistavcová platnička sa zväčšila nad objem, ktorý bol v čase akútneho bolestivého stavu).


U pacientov neliečených našou metodikou ukázali opakované vyšetrenia MR alebo CT v akútnom stave a po 3-5 mesiacoch zmenšenie objemu postihnutých medzistavcových platničiek cca o 10 percent (3D rekonštrukcia)

Špecifický elektrický impulz – SEI

Na podklade meraní vodivosti potu sme vytvorili špecifický elektrický impulz – SEI, ktorým sme stimulovali osoby s vertebrogénnou bolesťou spôsobenou degeneratívnou chorobou chrbtice. V súbore pacientov sme analyzovali odpovede organizmu na aplikovaný SEI.


Podmienky aplikácie SEI:

 • aplikácia impulzu prebieha v salvách s pozitívnymi a negatívnymi vlnami
 • v priebehu aplikácie impulzu sú časové pauzy
 • v priebehu aplikácie impulzu dochádza k zmenám amplitúdy
 • v priebehu aplikácie sa mení chemické zloženie potu
 • kombinácia s terapiou suchej ihly ( vplyv na zmenu odporu kože )

Na základe vyššie uvedených podmienok pre aplikáciu SEI sme definovali impulznú sekvenciu, ktorou pri dodržaní indukcie PGR reflexu, dokážeme priaznivo ovplyvňovať bolesť pri degeneratívnej chorobe chrbtice.


Analýza a následná syntéza výsledkov stimulácie umožnila vytvoriť novú liečebnú metódu - tzv. impedančnú terapiu, ktorá vedie k najefektívnejšiemu odstraňovaniu vertebrogénnej bolesti u pacienta s degeneratívnou chorobou chrbtice.

offer-best

Postup objednania sa na terapiu:

Pacient vyplní
dotazník

Prepošle ho na
našu adresu

Spracujeme dáta z dotazníka a pripravíme analýzu

Spracujeme dáta z dotazníka a pripravíme analýzu

na osobnom stretnutí odprezentujeme ponuku služieb a proces terapie podľa rehabilitačného-regeneračného plánu

naplánujeme terapeutické a diagnostické kroky

naplánujeme prvú
terapiu

zoznámime ho
s teamom pracovníkov