Pre objednanie volajte+421 905 743 554

 • MUDr. Pavol Kostka -
  “Degeneratívne ochorenie chrbtice ako
  civilizačné ochorenie je liečiteľné.”
 • Impedančna terapia -
  jej podstatou je schopnosť obnoviť
  stratené regeneračné schopnosti organizmu.
 • DGU fenomén
  je to jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky.
  Doposiaľ bol dokazáný na 1078 pacientoch (2/2018)

Liečba degeneratívnej choroby chrbtice

Štrukturálne zmeny chrbtice

Od roku 2009 ( po 10 ročnom aplikovaní SEI ) sme začali skúmať, sledovať a vyhodnocovať štrukturálne zmeny chrbtice na základe vyšetrení CT a MR.

U liečených pacientov dochádza k zmenám

Po vyhodnotení nálezov približne u viac ako 1000 pacientov rádiológovia potvrdili, že u liečených pacientov dochádza aj k štrukturálnym zmenám chrbtice (2010).

DGU fenomén

V nadväznosti na uvedenú metódu sme zaviedli termín „Disc grow up“ (DGU) fenomén ako prejav regenerácie a ozdravenia platničky.

DGU fenomén potvrdený na 1078 pacientoch

DGU fenomén bol potvrdený na 1078 pacientoch na základe 3D vizualizácie (02/2018).

SEI - špecifický elektrický impulz

Na základe meraní vodivosti potu sme vytvorili špecifický elektrický impulz – SEI. U pacientov, ktorí mali v rehabilitačnom pláne aplikovaný SEI sme dokazali DGU fenomén na 100%.

Impedančná terapia

ako inovatívna metóda liečby degeneratívnej chrbtice je jediná reálna možnosť ako nielen zastaviť ale aj vyliečiť toto závažné civilizačné ochorenie spolu aj s jeho dôsledkami na iné systémy organizmu.

Dlhodobý rehabilitačný plán

pri aplikácii metody impedancnej terapie.


Retrospektívnou analyzou 9 831 klientov, ktorí sumárne absolvovali 248 643 impedančných terapií vznikol syntézou dát znalostnej databázy nášho informačného systému dlhodobý rehabilitačný plán, ktorý pozostáva z blokov a im priradených fáz:


Blok– zameraný na zníženie bolestivosti

 • 1.fáza – zaraďovacia
 • 2.fáza – RT symptóm
 • 3.fáza – zaradenie individuálneho cvičenia

Blok – zameraný na zvyšovanie fyzického výkonu

 • 4.fáza – zaradenie tréningov
 • 5.fáza – analýza metabolizmu – upráva hmotnosti
 • 6.fáza – fixácia regenerácie

Blok – nemedicínsky proces so zameraním sa na odstránenie faktorov,
ktoré môžu opätovne viesť k vzniku degeneratívnej choroby chrbtice.