Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Necitlivosť končatín

Vrátime Vám piaty zmysel

POŠKODENÁ VS REGENEROVANÁ PLATNIČKA.

Impedančná terapia spôsobila nárast objemu platničky o 55% a zánik perforácie. Odstránila tak výrazné bolesti v pravej ruke i ramene a obnovila ich hybnosť. Pacient so sedavým zamestnaním postupne nemohol narábať s počítačovou myšou, v končatine cítil brnenie a stratu sily. Nepomáhala mu niekoľkomesačná medikamentózna liečba, nosenie ortézy a bandáže ani kúpa vertikálnej myši. Pre degenerovanú platničku sa tiež cítil permanentne unavený, s námahou zaspával aj vstával a bolesť limitovala jeho mimopracovné aktivity. Impedančná terapia všetky príznaky degeneratívnej choroby platničky jej uzdravením úspešne a natrvalo odstránila. Bez liekov a chirurgického zákroku.


Pokiaľ nejde o akútny zdravotný problém, napríklad náhlu príhodu, ide v drvivej väčšine o situáciu, keď sa medzistavcová platnička uvoľní a vytlačí do okolitého priestoru. Diagnóza znie hernia disku, ľudovo streknutie v krížoch či vyskočená platnička. Dlhodobú chronickú bolesť spôsobuje následný tlak na miechu alebo na koreňové nervy, ktoré z nej vystupujú z boku po celej dĺžke chrbtice. Vyžarujúca bolesť vystreľuje do rúk, nôh, krku, krížov i zadku. Častými príznakmi sú aj brnenie či pocit mravčenia v končatinách.

Po liečbe Impedančnou terapiou bolestivé symptómy a sprievodné ťažkosti vyplývajúce z hernie platničky miznú, pretože miznú aj jej vyklenutia do priestoru. Platnička narastie, zaujme v chrbtici prirodzené postavenie a opäť plnohodnotne plní svoju funkciu. Vyliečená, fyziologicky optimálna platnička tak má mimoriadne pozitívny vplyv na celkovú vitalitu organizmu a na jeho bezbolestný stav.

Objavte novú radosť z pohybu!