Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

O nás

Sme špecialisti na liečbu platničiek!

Vaša chrbtica bude zdravá!

Klinika impedančnej terapie je špecializované zdravotnícke zariadenie. Poskytujeme komplexnú a precíznu liečbu degeneratívneho ochorenia platničiek bez medikamentov a chirurgických, miniinvazívnych či endoskopických zákrokov. Našimi doménami sú odbornosť, profesionalita, otvorenosť a odhodlanie vyliečiť pacienta.


Revolučný efekt Impedančnej terapie dokázala nezávislá randomizovaná klinická štúdia.

  • Vyliečime 76% ochorení chrbtice - pacientom platnička narastie a obnoví svoju funkciu.
  • Zastavíme 24% ochorení chrbtice - medzistavcová platnička prestane degenerovať.

Impedančná terapia je neinvazívna a bezbolestná elektrofyziologická metóda, ktorá využíva elektroliečebný prístroj. Účinok zvyšujú aplikácia suchej ihly, laseru a fyzioterapie. Medzistavcové platničky preto rýchlejšie regenerujú a nadobúdajú optimálnu výšku, štruktúru, objem a elasticitu. To spôsobuje celkové ozdravenie chrbtice a zánik bolestivých stavov. Všetky úkony realizujeme pod dohľadom diplomovaných zamestnancov našej Kliniky impedančnej terapie a nezávislého štátneho dozoru. Pacienta zaradeného do rehabilitačného plánu analyzujeme v pravidelných medicínskych správach.

Každý z nás je unikátny, preto máme zavedený vysoko odborný a individuálny prístup k ťažkostiam, diagnóze a liečbe pacienta. Dôraz však kladieme aj na ľudský prístup, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby.

Dokazujú to výsledky a vďaka stoviek našich pacientov. Za najobjektívnejšie hodnotenie považujeme postup, ktorý je pravidlom pri každej Impedančnej terapii. Pred zaradením do rehabilitačného plánu a jej aplikáciou absolvuje pacient podrobnú anamnézu, neurologické vyšetrenie, vstupné MR vyšetrenie s vizualizáciou poškodenej platničky. Po úspešnej liečbe Impedančnou terapiou nasleduje kontrolné MR vyšetrenie s nezávislým hodnotením rádiológa, ktorý potvrdí pozitívny kvantitatívny nárast a kvalitatívne uzdravenie medzistavcovej platničky. Pacient tak dostane exaktné potvrdenie o úspechu liečby.

Presvedčte sa na "vlastnej chrbtici"!


MUDr. Pavol Kostka

neurológ

MUDr. Pavol Kostka

Fyzioterapeuti

Bc. Daniel Vrabeľ

Bc. Daniel Vrabeľ

Bc. Mário Fábry

Bc. Mário Fábry

Bc. Paulína Chripková

Bc. Paulína Chripková

Bc. Šimon Jánoš

Bc. Šimon Jánoš

Bc. Zdenko Bihary

Bc. Zdenko Bihary

Bc. Zuzana Mašurová

Bc. Zuzana Mašurová

Bc. Ivana Krajčiová

Bc. Ivana Krajčiová

Adam Florek - sytémový administrátor, 3D

Adam Florek
sytémový administrátor, 3D

Peter Ovčárik - systémový administrátor, 3D.jpg

Peter Ovčárik
systémový administrátor, 3D.jpg