Pre objednanie volajte+421 905 743 554

O nás

Slovenský neurológ Dr. Kostka dokáže vyliečiť degeneratívne ochorenie chrbtice. Lekárom predstavil revolučnú teóriu.

MUDr. Pavol Kostka

Narodil sa roku 1973 v Kežmarku.

Štúdium ukončil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1999. Lekársku prax vykonával v Popradskom regióne.

V roku 2001 bol zaradený do atestačnej prípravy v odbore neurológia MZ SR. Atestačnú skúšku v odbore neurológia absolvoval v roku 2017. Od roku 2000 sa venuje aplikácii špecifického elektrického impulzu (SEI) s cieľom zvrátenia degeneratívneho procesu chrbtice neinvazívnou cestou.

V našej ambulantnej klinickej praxi sa zaoberáme liečbou bolestivých neurologických syndrómov spôsobených degeneratívnymi zmenami chrbtice.

V roku 2009 zaviedol pojem DGU fenomén ako jednoznačný dôkaz rastu medzistavcovej platničky na základe vplyvu SEI v kombinácii s terapiou suchej ihly.

 • MUDr. Pavol Kostka - neurológ
 • Bc. Paulína Chripková - fyzioterapeut
 • Bc. Zuzana Mašurová - fyzioterapeut
 • Bc. Daniel Vrabeľ - fyzioterapeut
 • Bc. Michal Sátora - fyzioterapeut
 • Alexandra Megóová - masér
 • Júlia Scherfelová - manažér
 • Peter Ovčarik - IT špecialista

 +

rokov
výskumu

 +

sledovaných pacientov

 +

záznamov impedančných terapií

 

sme jediný na svete

Impedančná terapia

Doteraz známu teóriu, že degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, možeme teraz považovať za prekonanú. Dôvodom je prevratná metóda známeho slovenského neurológa MUDr. Pavla Kostku tzv. Impedančná terapia.


Vývojové fázy impedančnej terapie

 • Od roku 1996 sme analyzovali procesy hojenia v tkanive spájaných ciev.
 • Za týmto účelom sme skonštruovali generátor impulzov.
 • Výsledkom testovania bol záver, že bolestivý stav chrbtice zmierňuje taký impulz, ktorý mení vlastnosti kože tak, že ju robí vodivejšou.

Prevratná teória vychádza zo záverov medicínskej odbornej činnosti MUDr. Pavla Kostku od roku 1996. „Ak pacient začne s liečbou včas, bude možné ho vyliečiť,” uviedol neurológ.


Podstatou samotnej Impedančnej terapie je schopnosť ovplyvniť stratené regeneračné schopnosti organizmu. Tento jav nazval MUDr. Pavol Kostka DGU fenomén a doposiaľ bol dokázaný na 1078 pacientoch. „Degeneratívne ochorenie chrbtice ako civilizačné ochorenie je liečiteľné,” dodal lekár s tým, že takýto spôsob liečby doposiaľ nebol prezentovaný nikde vo svete, pretože u medicínskych autorít a ich odborníkov prevládal názor, že nieje možné, aby sa poškodená medzistavcová platnička zregenerovala a teda sa jej vrátila jej pôvodná veľkosť a funkcia. Po absolvovaní impedančných terapií môže pacient znovu vykonávať všetky činnosti, ktoré vykonával pred ochorením.


Impedančná terapia ako bezlieková liečba degeneratívneho ochorenia chrbtice sa stáva medicínskym postupom s objektívne merateľným výsledkom uzdravenia pacienta.