Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Metóda

Revolučná a overená liečba platničiek

Iba pri Impedančnej terapii platničky rastú

Impedančná terapia je elektrofyziologická potenciálová liečba medzistavcových platničiek. Choré a poškodené medzistavcové platničky regeneruje. Pacienti ich majú po absolvovaní revolučného medicínskeho postupu, bez nadmernej medikácie či chirurgického zákroku, dokázateľne regenerované – platničky narastú, nadobudnú pôvodný objem, výšku, štruktúru a funkciu. Pozorujeme DGU fenomén. Rovnako sa scelia ich perforácie a zaniknú hernie. Je dokázané, že zdravá platnička má mimoriadne priaznivý vplyv na kostrovú os tela aj na celý organizmus. Pacienti Kliniky impedančnej terapie tak potvrdili nie len ústup a zbavenie sa bolestí chrbta a krížov, tŕpnutia horných či dolných končatín, ale takisto nadobudli stratenú mobilitu a vitalitu.

Úspešnosť liečby exaktne potvrdzujú MR vyšetrenia poškodených platničiek pred a uzdravených platničiek po terapii, ich 3D vizualizácie a modely, klinická štúdia, pozorovania nezávislých rádiológov, domáci i zahraniční odborníci a samozrejme stovky vyliečených pacientov. Výsledok našej liečby preto nebudete len cítiť, ale Vám ho prostredníctvom objektívneho vyšetrenia aj dokážeme.

Pacienti s chorými alebo poškodenými medzistavcovými platničkami sa mohli doteraz spoliehať na pomoc liekov, fyzioterapie, v krajnom prípade na operačný zákrok. Tieto postupy ich však nezbavili sprievodných bolestí a ťažkostí natrvalo, pretože platničky neliečia, ale iba čiastočne spomalia či na určitý čas zastavia ich degeneráciu. Zdravotný stav pacientov sa tak nezlepšoval a preto naďalej pociťovali napríklad bolesti chrbta, krížov či tŕpnutie končatín. Napríklad keď chorá platnička tlačí na nervové zakončenie, ktoré dráždi. Impedančná terapia ako presná metóda platničky regeneruje a tým odstraňuje príčiny bolestí. Zabezpečí návrat organizmu do výkonu bez recidivujúcich bolestivých stavov.

Máme riešenie!