Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

FAQ

Jasne a stručne

Pri bolestiach krku, chrbta, pri brnení až pulzujúcej bolesti v rukách alebo nohách, ktoré spôsobuje degeneratívne ochorenie chrbtice - poškodená medzistavcová platnička. Odstraňujeme zdroj bolesti.

Nie. Uvedené postupy môžu dočasne bolesť utlmiť, ale neliečia jej príčinu. Riešením je metóda Impedančnej terapie.

Je to vedecky aj klinicky overená elektroliečebná metóda, ktorá ako súbor úkonov spôsobuje regeneráciu medzistavcových platničiek - DGU fenomén. Po úspešnom absolvovaní rehabilitačného plánu majú platničky fyziologicky optimálnu veľkosť, elasticitu a štruktúru. Výsledkom je odstránenie útlakov nervov, bolestí a návrat organizmu k jeho pôvodnej vitalite. Bez nadmernej medikácie a chirurgického zákroku.

Elektrofyziologická potenciálová metóda, zameraná na regeneráciu medzistavcových platničiek. Nahrádza doteraz aplikované postupy. Výsledky potvrdila nezávislá vedecká štúdia, publikovaná v medzinárodných medicínskych a vedeckých databázach. Samozrejme aj stovky vyliečených pacientov, ktorí si opäť plnohodnotne vychutnávajú život bez ťažkostí.

Každý pacient absolvuje pred liečbou a po jej skončení podrobné vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR). Dôkaz o náraste objemu a štrukturálnej zmene medzistavcovej platničky potvrdzujú nezávislé pozorovania a závery rádiológov a vypracované 3D modely platničiek pred a po liečbe. Pozitívny výsledok a zmena sú viditeľné voľným okom aj laikovi.

Ide o rokmi overený a dokázaný proces. Po stanovení presnej diagnózy je pre každého pacienta vypracovaný individuálny plán liečby s využitím elektroliečebného prístroja. V kombinácii s aplikovaním SEI, suchých ihiel, laseru a fyzioterapeutických postupov sa z väzív vyplavuje laktát. Jeho dlhodobo vysoká hladina totiž blokuje vyživovanie platničiek, ktoré tak strácajú vodu a svoju prirodzenú elasticitu. IT proces zastaví a poškodené platničky zregeneruje.


Zverte sa do našich rúk a vyliečime aj Vás!