Pre objednanie volajte+421 905 743 554

DGU fenomén

Doteraz známu teóriu, že degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, možeme teraz považovať za prekonanú.

Medicínske pozorovania skupín v rámci predklinických testov, DGU fenomén

Skupina 1.

Typ: Od roku 2009 ( po 10 ročnom aplikovaní SEI ) sme začali skúmať, sledovať a vyhodnocovať štrukturálne zmeny chrbtice na základe vyšetrení CT a MR. Po vyhodnotení nálezov približne u viac ako 1000 pacientov rádiológovia potvrdili, že u liečených pacientov dochádza aj k štrukturálnym zmenám chrbtice (2010). Tieto zmeny sa týkali predovšetkým veľkosti medzistavcovej platničky čo do objemu a veľkosti herniovaných štruktúr medzistavcovej platničky.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • Konverziou DICOM snímkov pri 3D vizualizácii sme potvrdili, že zmena objemu medzistavcových platničiek je závislá na skladbe SEI v kombinácii so terapiou suchou ihlou. V nadväznosti na uvedenú metódu sme zaviedli termín „Disc grow up“ (DGU) fenomén, ako prejav regenerácie, ozdravenia, platničky. DGU fenomén bol potvrdený na 1078 pacientoch na základe 3D vizualizácie ( 02/2018 ).

Skupina 2.

Typ: 3D vizualizáciu medzistavcovej platničky sme vykonali aj u 139 pacientov, ktorí neabsolvovali impedančnú terapiu, ale len štandardnú rehabilitačnú starostlivosť v iných zdravotníckych zariadeniach.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • U žiadneho pacienta, ktorému nebola aplikovaná impedančná terapia, sa nepotvrdila prítomnosť DGU fenoménu.

Skupina 3.

Typ: Súbor 175 pacientov, u ktorých pred zaradením do liečby impedančnou terapiou boli vykonané minimálne dve zobrazovacie vyšetrenia chrbtice ( MR alebo CT ).


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • 3.1. 3D vizualizácia opakovaných vyšetrení MR a CT pred zaradením do impedančnej terapie ukázala zmenšenie objemu medzistavcových platničiek v zavislosti od času cca o 10 %.
 • 3.2. U tých istých pacientov po prvom bloku impedančnej liečby sme pozorovali zväčšenie objemu postihnutej platničky nielen do pôvodnej úrovne, ale s nárastom nad 10 % (medzistavcová platnička sa zväčšila nad objem ako v čase akútneho bolestivého stavu).

Skupina 4.

Typ: 79 pacientov definovaných ako sportovcov na poloprofesionalnej urovni sme zaradili do prveho bloku impedancných terapií s potvrdenými degeneratívnymi zmenami chrbtice a s chronickými bolestami chrbta. V minulosti prekonali niekolko recidiv a ani rehabilitacna ani medikamentozna terapia nedokazala recidivam zabranit. Zistili sme ze hodnota aerobneho prahu sa nachadza pod hranicou 110-115 tepov za minutu.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

Po absolvovaní prveho bloku terapií sa postupne menili:

 • 4.1. hodnota aerobneho prahu na 125-130 tepov za minutu
 • 4.2. potvrdzujeme DGU fenomen
 • 4.3. nepritomnost recidiv po ukonceni druheho bloku po dobu cca 2 rokov
 • 4.4. subjektivne sa citia bez ťažkostí.

Skupina 5.

Typ: V pozorovanej skupine 54 pacientov, ktorí sa nikdy neliečili v našom zariadení. Sledovali sme, že ako vplyva mnozstvo vypitej vody na to ako sa zmensuje medzistavcova platnicka počas štandartnej zdravotnej starostlivosti.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • 5.1. V prvej skupine sme identifikovali 31 pacientov, ktorí sa liečili medikamentami a ich prijem tekutín bol na urovni cca 2-2.5 litra tekutin cistej vody.
 • 5.2. V druhej skupine sme identifikovali 23 pacientov, ktorí sa liečili medikamentami a ich prijem tekutin bol na urovni do 0.5 litra cistej vody.

Do prijmu tekutin sme nezahrnali polievky, omacky, podiel vody v potravinach. ( Pacienti okrem týchto tekutin neprijimali ziadne ine tekutiny ako caj, alkohol a podobne. )

Zistili sme, že u pacientov prvej skupiny doslo k vyraznejsiemu zmenseniu objemu medzistavcovej platnicky v porovnani s druhou skupinou o cca 35-40%.


Skupina 6.

Typ: 10 reakreačne športujúcich klientov. Mali realizované dve MR alebo CT vyšetrenia.

 • 6.1. Pred zaciatkom štandartnej fyzioterapeutickej cinnosti.
 • 6.2. Po dvoch rokoch mali opat uskutocnenu magneticku rezonanciu tej istej casti chrbta.
 • 6.3. Všetkých 10 účastníkov skupiny mali pri porovnávaní realizovaných vyšetrení (6.1. a 6.2) pri pravidelnej štandartnej fyzioterapeutickej starostlivosti zhorsený objektívny nalez v postihnutej ( bolestivej ) casti ( nenavštevovali naše zariadenie ).
 • 6.4. Nemali bolestive stavy ako predtym ako navštivili fyzioterapeuta ale mali dlhsie epizody bolesti v rozsahu cca 2-3 mesiacov ( dlhšie ako predtym ako navstivili fyzioterapeuta ).
 • 6.5. Koli tymto atakom nas navstivili s porovnavajucimi spravami od radiologov a my sme im vypracovali 3D vizualizaciu postihnutej casti organizmu.
 • 6.6. Zaver: platnicka degeneruje a to priblizne o 2-3 cm3.

Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • 6.7. Pacientov sme zaradili do nasej starostlivosti a pracujeme s nimi metodou impedancnej terapie.
 • 6.8. V sucastnosti mame za sebou cca 3,5 - 4 mesiace impedancných terapii. Pocituju zlepsenie zdravotneho stavu. Štyria z tejto skupiny uz absolvovali kontrolne vysetrenie magnetickou rezonanciou a evidujeme v objektivnom radiologickom obraze zlepsenie zdravotneho stavu.
 • 6.9. Medzistavcova platnicka, ktora bola poskodena degenerativnou chorobou chrbtice a s ktorou pracovali fyzioterapeuti zial neuspesne sa zvacsila o 3-4 cm3.
 • 6.10. Záver: pokial je u klienta diagnostikovana degenerativna choroba chrbtice, tak nieje mozne klientovi indikovat fyzioterpeuticku stariostlivost ako hlavnu rehabilitacnu proceduru.

Skupina 7.

Typ: Profesionálnych športovcov, ktorí sú pravidelne pod kontrolou svojich športových lekárov. Prezentovali opakujúce sa bolestivé stavy spojené so športovými úrazmi roznej etiologie. Zaradili sme ich do opakovaných terapií impedančnej terapie so zameraním sa na regeneráciu a občasne na akútne zvládnutie bolestivého stavu.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • 7.1. lepšie zvládali priebeh úrazu ako predtým ( z hladiska dĺžky )
 • 7.2. dĺžka sanovania bolestivého stavu po úraze sa skrátila cca o polovicu
 • 7.3. nástup do 100% výkonu bol rýchlejší ako v minulosti bez metody impedancnej terapie
 • 7.4. zaznamenali sme rýchlejšiu regeneráciu zatazených športovcov pri opakovaných výkonoch ako v minulosti bez impedancnej terapie
 • 7.5. pri EMG vysetreniach v objektivnom medicinskom obraze sme zaznamenali zvýšenie rýchlosti na úrovni nervového tkaniva a teda k ozdraveniu organizmu

Skupina 8.

Typ: 138 pacientov s vertiginóznym syndrómom a bolestivým syndrómom krčnej chrbtice, ktorí boli liečení na špecializovaných ambulanciách s medikamentóznou terapiou. Daný klienti sa liečili aj na hypertenznú chorobu medikamentózne. Vekové rozpätie pacientov bolo na úrovni 45-65 rokov.


Výsledky medicínskeho pozorovania pri aplikácii impedančnej terapie:

 • 8.1. po absolvovaní 1. a 2. fázy 1. bloku terapií došlo k ústupu subjektívnych ťažkostí a redukcii medikamentóznej terapie vertiginózneho a bolestivého syndrómu
 • 8.2. v 3. a 4. fáze 1. bloku terapií došlo k redukcii medikamentóznej terapie na hypertenznú chorobu, pričom 62% pacientov medikamenty na hypertneznú chorobu prestalo užívať na základe posúdenia špecializovaného lekára, ktorý danú medikamentóznu terapiu na hypertenznú chorobu indikoval
 • 8.3. u všetkých pacientov zaradených v tejto skupine sme potvrdili DGU fenomén