Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Perforovaná platnička

Impedančná terapia odstraňuje perforácie platničky

3D model po liečbe celistvej platničky. Pacient muž.

3D VIZUALIZÁCIA POŠKODENEJ A REGENEROVANEJ PLATNIČKY.

Impedančná terapia v tomto extrémnom prípade rastom a scelením perforácií platničky odstránila neznesiteľnú chronickú bolesť /štandardné lieky neúčinkovali, boli nasadené opiáty/, nadmerné potenie, pálenie v končatinách a celkovú imobilitu. Pacient mal ťažkosti s chôdzou dlhšou ako niekoľko sto metrov, čo spôsobovalo ochabnutie svalstva končatín. Po terapii tiež zanikli poruchy vyprázdňovania. Po úspešnom absolvovaní terapií sa pacient vrátil do plnohodnotného pracovného a súkromného života.


Pri absolvovaní Impedančnej terapie začne organizmus medzistavcové platničky intenzívne vyživovať. Tým nadobudnú stratenú schopnosť regenerácie. Nárast výšky a objemu platničky má priamy vplyv na odstránenie indikovaných perforácií, ktoré sa scelia prirodzenou cestou. Stavce sa od seba vďaka zdravej a narastenej platničke dostanú do prirodzenej vzdialenosti a polohy. Pozitívna kvalitatívna zmena štruktúry a objektívne merateľný kvantitatívny nárast platničky mimoriadne priaznivo pôsobia na celý organizmus. Naši pacienti potvrdili ústup a zánik bolestí chrbta či končatín, ktoré ich limitovali v súkromnom i pracovnom živote.

Impedančná terapia tak priamo nahrádza doteraz aplikované postupy, ako napríklad výmenu poškodenej platničky za umelú. Výkony však napriek úsiliu operatérov nemusia skončiť efektívne. Okrem možných sprievodných komplikácií (anestézia, infekcia, zápal, odmietnutie implantátu a pod.) môže chirurgický zásah paradoxne zhoršiť príznaky a symptómy, tj. pacient riskuje zhoršenie zdravotného stavu a kvality života.

Jedinečnosť nášho liečebného procesu potvrdzujú kontrolné výsledky zobrazovacích vyšetrení (MR), objektívne závery rádiológov a klinická štúdia

Impedančná terapia je trvalé riešenie!


Diagnóza:
Oslabená schopnosť organizmu regenerovať medzistavcovú platničku vedie k jej poškodeniu. Stráca schopnosť viazať vodu, je menej vyživovaná a preto stráca svoju výšku. Pokiaľ nie je liečená, vznikajú v jej styčných plochách perforácie, ktoré sa časom neustále zväčšujú. Tým stráca platnička svoju prirodzenú schopnosť napr. tlmiť vibrácie. Poškodená platnička je zdrojom bolesti a obmedzuje organizmus v pohybe. Neliečenie nepriaznivého stavu môže viesť až k invalidite.