Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Fyzioterapia

Fyzioterapia sa ako súčasť rehabilitácie zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybovej sústavy človeka. Náš tím skúsených odborníkov využíva pri liečbe pacientov vybrané metódy fyzioterapie a štandardizované postupy fyzikálnej terapie, ako napr.:

  • DNS
  • Neurokinetic therapy
  • SM systém

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne podľa jeho zdravotného stavu a ťažkostí. Liečebný program je nastavený na základe vstupného vyšetrenia fyzioterapeutom.

V prípade opakovaných fyzioterapeutických úkonov je pre pacienta spracovaná medicínska správa s:
- krátkodobým rehabilitačným plánom,
- dlhodobým rehabilitačným plánom,
- odporúčaniami ako sa ťažkostí zbaviť natrvalo.


Cena služieb fyzioterapie:
30€ / 25min
40€ / 50min


Objednajte sa na vstupné fyzioterapeutické vyšetrenie:


Tešíme sa na Vašu návštevu.