Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

EMG vyšetrenie

EMG vyšetrenie

Elektromyografia (EMG) patrí medzi bežné neurofyziologické metódy. Základom vyšetrenia je stimulácia nervu a registrácia potenciálu. Spolu s klinickým neurologickým vyšetrením a zobrazovacími metódami tvorí súčasť diagnostiky ochorenia nervového systému.

Výsledky informujú o funkčnosti a stave centrálneho nervového systému, periférneho nervového systému, nervovo-svalového prenosu a svalov.

Využitie EMG vyšetrenia

Zhodnotenie funkčného stavu pohybového systému a jeho zásobovanie nervovými vláknami – inervácia.
Syndróm karpálneho tunela
Brnenie v končatinách, nevysvetliteľný tras, kŕče, tiky
Stuhnutosť, bolesť či slabosť svalov
Paralýza končatín
Radikulopatia
Hernia medzistavcovej platničky – útlak koreňa nervu Tetánia
Lokalizácii postihnutia nervového systému
Spektrum ochorení periférneho nervového systému a kostrového svalstva vyšetrovaných pomocou EMG je veľmi široké. Rozhodnutie o jeho absolvovaní má preto v kompetencii špecialista – neurológ.

Metodika

1. Stimulačné EMG – vyšetrenie vodivosti motorických alebo senzitívnych vlákien periférnych nervov pomocou elektród prikladaných na kožu.
2. Ihlové EMG – pomocou ihlových elektród.

Samotné vyšetrenie je bezbolestné, použitý elektrický prúd vyšetrovaný necíti a vyšetrovacie elektródy - ihly sú veľmi tenké. Nepríjemne môžu na pacienta pôsobiť vyvolané zášklby svalov pri ich stimulácii počas vyšetrovania.

Príprava

EMG vyšetrenie sa realizuje väčšinou na lôžku a nevyžaduje od pacienta zvláštnu prípravu. Môžete normálne jesť, piť a užívať bežné lieky. Odporúča sa pred vyšetrením nefajčiť a neaplikovať na pokožku oleje či krémy.

Relatívnou kontraindikáciou stimulačnej EMG je kardiostimulátor. Pacient preto musí ešte pred tým konzultovať vyšetrenie s kardiológom. Na EMG vyšetrenie preto príde už so správou od kardiológa s povolením EMG vyšetrenia. Dôležité je tiež oboznámiť lekára s aj tým, že máte v tele defibrilátor či iné cudzie teleso.

Ihlová EMG je relatívne kontraindikovaná pacientom s antikoalugačnou terapiou. V takýchto prípadoch je postup individuálny podľa stavu pacienta, vzniku modriny, krvnej podliatiny a pod.

Po EMG nie je potrebný špeciálny režim – môžete sa vrátiť k bežnej aktivite. Závisí to však aj od výsledku a záverov ošetrujúceho lekára.

Cena za vyšetrenie

50 eur