Úvodná konzultácia zdarma+421 948 426 548

Výhody liečby

Bezbolestná, bez chirurgických zásahov a hospitalizácie

Prispôsobíme sa Vášmu zdravotnému stavu a času!

 • Bezbolestná
 • Bez chirurgických, miniinvazívnych, alebo endoskopických zákrokov
 • Bez hospitalizácie
 • Bez zaťažovania organizmu liekmi
 • Plnohodnotná náhrada konvenčných postupov
 • Predikcia výsledku
 • Presná diagnostika a cielená liečba
 • Podrobný záznam priebehu celej terapie
 • Bez škodlivého žiarenia, nežiaducich účinkov a vplyvov
 • Presné termíny bez čakania v čakárni
 • Nie je nutné odporúčanie praktického lekára

Impedančná terapia je jediný, klinicky dokázaný spôsob regenerácie, rastu a liečby medzistavcových platničiek, charakterizovaný medicínskou terminológiou a definíciou. Vaša chrbtica bude zdravá!

Pacient navštevuje iba Kliniku impedančnej terapie. Jedna liečebná procedúra trvá 90 – 120 minút. Ich počet je závislý od indikovaného stavu, rozsahu ťažkostí a reakcií organizmu. V priemere ide o niekoľkotýždňový regeneračno-rehabilitačný proces. Impedančná terapia pacienta nelimituje v jeho pracovných či súkromných aktivitách.

Oproti iným metódam Impedančná terapia nezaťažuje organizmus medikamentmi (v individuálnych prípadoch slúžia iba ako podporná liečba) a chirurgickými zákrokmi akéhokoľvek druhu, či už ide o miniinvazívne postupy, endoskopiu alebo operáciu. Tieto výkony sú navyše potenciálne rizikové. Stav pacienta sa nemusí zlepšiť, ale môže dôjsť ku komplikáciám a nezvratnému zhoršeniu zdravotného stavu – imobilita, invalidita a pod.

Podľa stanoveného rehabilitačného plánu môže dostať pacient Kliniky impedančnej terapie individuálne odporúčania – podporné cvičenia, zmena jedálneho lístka či obmedzenie niektorých telesných aktivít.

Rozhodujúca je Vaša liečba!